1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, iż Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zlecił prokuraturze przeanalizowanie możliwości delegalizacji stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” w związku z propagowaniem faszyzmu.                                                                Oświadczenie                                                                                                                                                                   z dnia 23 stycznia 2018 r.


                                                  Stowarzyszenia Romów w Polsce


             w sprawie propagowania faszyzmu przez stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, iż Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zlecił prokuraturze przeanalizowanie możliwości delegalizacji stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” w związku z propagowaniem faszyzmu. 


Decyzja Ministra ma bezpośredni związek z ujawnieniem przez jedną z telewizji wyników dziennikarskiego śledztwa  dotyczącego polskich środowisk narodowych, w tym wymienionego stowarzyszenia. W programie tym pokazano jak członkowie stowarzyszenia  ”Duma i Nowoczesność”  ubrani w mundury Wehrmachtu i otoczeni czerwonymi flagami ze swastykami oddają hołd  Adolfowi Hitlerowi „hajlując” oraz śpiewając faszystowskie piosenki. 

                                                               

W przedmiocie sprawy wypowiedział się także szef KP PIS Ryszard Terlecki, który złożył wniosek do marszałku Sejmu o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o punkt dotyczący informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość”. 


Stała się więc rzecz bez precedensu, że władze publiczne zauważyły,  iż w Polsce istnieją m.in. organizacje, które jawnie głoszą faszyzm, ksenofobię oraz nienawiść do „innych”.  Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że wreszcie! 

                                     

Do tej pory prokuratura oraz Policja co do zasady odmawiały wszczęcia spraw z nienawiści, zaś wszczęte najcześciej umarzano. Mówimy o tym w oparciu o własne doświadczenia związane ze zwalczaniem  rasizmu, czy ksenofobii wobec naszej mniejszości. Dla przykładu przypominamy,że zawiadamialiśmy kilka razy różne jednostki prokuratury o naruszającej prawo  działalności ugrupowania - Obóz Radykalno-Narodowy np. w Zakopanem, czy Andrychowie i wszystko na próżno, gdyż każdorazowo odmówiono wszczęcia postępowania nawet nie przesłuchując sprawców.


Prawdopodobnie wskazana indolencja władz związana ze ściganiem przestępstw z nienawiści wywołała u niektórych narodowców poczucie kompletnej bezkarności, a wręcz przyzwolenie tym bardziej, że niektórzy posłowie wprost wspierają narodowe, faszystowskie organizacje. 


Przedstawiając powyższe mamy nadzieję, że prawo będzie wreszcie oznaczać prawo, zaś kary zapisane w kodeksie karnym w art. 119, art. 256 i art. 257 nie będą pustymi zapisami, lecz narzędziami służącymi prokuraaturze, Policji i sądom do wyeliminowania z Polski wszelkich śladów faszyzmu, rasizmu,i ksenofobii.                   Roman Kwiatkowski                                                                   

Prezes Zarządu Głównego   
 


Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)