1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Projekt Stowarzyszenia Romów w Polsce pt. Wykluczenie ma też romską twarz – cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych, dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Romowie, mniejszość etniczna obecna na terenie Polski według wzmianek od początku XV wieku to grupa, która, choć nie stanowi najliczniejszej mniejszości w Polsce, to z pewnością jednak, jak wskazują liczne badania opinii publicznej oraz statystyki zatrudnienia, jest społecznością najbardziej negatywnie ocenianą przez Polaków oraz jedną z grup najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Odsetek bezrobocia Romów w niektórych regionach Polski wynosi nawet 90%. Pozostaje to niestety w spójności z tendencjami w innych krajach Unii Europejskiej – Romowie w Europie (ok.12-15 mln) wciąż pozostają największą i najbardziej zmarginalizowaną mniejszością, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Poza wysokim odsetkiem bezrobocia i poziomem ubóstwa, nakładają się na to jeszcze wielowiekowe stereotypy i uprzedzenia oraz problem dyskryminacji. Mimo że w Polsce liczba Romów jest znacznie niższa niż w innych krajach UE, problemy tej społeczności pozostają podobne. Małopolska charakteryzuje się zarówno jednym z największych odsetków ludności romskiej w Polsce na województwo, a także jednym z najwyższych odsetków bezrobotnych Romów na województwo. Ostatnie wydarzenia w Limanowej (sto protestujących osób, zaopatrzonych w butelki z benzyną, domagających się usunięcia jednej rodziny romskiej, jednak wykrzykujących hasła „pozwólcie nam skończyć z Romami”) pokazują ponadto, jak często Romowie jako grupa pociągani są do odpowiedzialności za poczynania jednostek i jak niepokojące jest nasilenie się nastrojów antyromskich w społeczeństwie polskim.

W związku z tym Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimu zdecydowało się na realizację projektu edukacyjno-integracyjnego pt. Wykluczenie ma też romską twarz - cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych". Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ma na celu promowanie idei przeciwdziałania dyskryminacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem Romów oraz propagowanie idei dialogu międzykulturowego, poszanowania tradycji kulturowo-etnicznych i szacunku dla różnorodności.

W ramach projektu od 1.01.2011 do 16.05.2011 odbędzie się 12 warsztatów, przeznaczonych dla uczniów powyżej 15 roku życia, uczęszczających do szkół na terenie województwa małopolskiego, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. Program spotkań został opracowany specjalnie na potrzeby realizacji projektu i zawiera informacje nt. zjawiska wykluczenia, ubóstwa i marginalizacji, o historii i kulturze Romów, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce i innych krajach UE, działaniach UE na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ćwiczenia do części warsztatowej, która skupiać się będzie na problematyce wykluczenia i ubóstwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii. Warsztaty będą mieć miejsce albo w siedzibie Stowarzyszenia albo w zgłaszającej się szkole. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja, zawierająca najlepsze eseje uczniów, uczestniczących w warsztatach. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w warsztatach zapraszamy młodzież ze szkół średnich z województwa małopolskiego, których szkoły wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.

Forma zajęć - seminaryjno-warsztatowa

Prowadzący - edukatorzy Stowarzyszenia Romów w Polsce

Materiały pomocnicze - uczniowie otrzymują materiały nt. społeczności romskiej

Miejsce zajęć - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 (dzięki uprzejmości Starostwa)

Kryterium rekrutacji - kolejność zgłoszeń

Udział w zajęciach jest bezpłatny - aby zgłosić się na warsztat prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Romów w Polsce

ul. Berka Joselewicza 5

32-600 Oświęcim

tel./fax: (033) 842 69 89

e-mail: stowarzyszenie@romowie.net


tl_files/galerie/jaune.jpg

„Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej"

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)