1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie uwzględnienia przez Sąd Rejonowy w Krakowie zażalenia SRwP
                                   Oświadczenie z dnia 1 grudnia 2016 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie uwzględnienia przez Sąd Rejonowy w Krakowie zażalenia Stowarzyszenia na postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia

W dniu wczorajszym Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie rozpatrzył pozytywnie nasze zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie z dnia 28 września 2016 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie z naszego zawiadomienia. Sąd uchylił przedmiotowe postanowienie Prokuratury polecając jej przeprowadzenie dochodzenia.

Przypomnijmy, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie skierowało do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez jedną z dziennikarek internetowego wydania „Gazety Krakowskiej” przestępstwa z art. 256 par. 1 oraz 257 Kodeksu karnego poprzez stygmatyzujące i dyskryminacyjne zamieszczanie w tytułach swoich artykułów o sprawcach czynów karalnych romskiego pochodzenia tych sprawców („Romowie ukradli malucha”, „ Romka odpowie za rozbitą główkę swojego dziecka”). Wskutek jej działań pojedyncze i odosobnione czyny karalne popełnione przez jakiegoś przedstawiciela romskiej mniejszości utrwalały negatywny stereotyp na temat wszystkich polskich Romów wywołując falę nienawistnych i rasistowskich wpisów tzw. hejterów. W zawiadomieniu podaliśmy, że taka stygmatyzacja etniczna nie dotyczy żadnej innej mniejszości , czy też osób narodowości polskiej, a przecież skala przestępczości jest podobna.

Jak stwierdziliśmy wyżej Prokuratura bez podjęcia jakichkolwiek działań (np. przesłuchania sprawcy co do intencji prowadzonej działalności) odmówiła wszczęcia dochodzenia stwierdzając, że czyn dziennikarki nie zawiera znamion czynu zabronionego, tym samym utrwalając u sprawczyni przekonanie co do zgodności z prawem jej działalności.

Wczorajsze postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie ma dla nas charakter przełomowy, gdyż do tej pory nie skarżyliśmy postanowień Prokuratury o niewszczynaniu, czy umarzaniu dochodzeń. W przedstawionej sprawie po raz pierwszy postanowiliśmy skorzystać możliwości zaskarżenia decyzji Prokuratury i sąd przychylił się do naszych argumentów.

Mamy nadzieję, że po podjęciu sprawy dziennikarki „Gazety Krakowskiej” przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie dziennikarze, nie tylko krakowskich gazet, zaprzestaną stygmatyzowania Romów. I dlatego wczorajsze orzeczenie krakowskiego Sądu ma dla nas przełomowe znaczenie.

Niezależnie od powyższego po raz kolejny apelujemy do przełożonych dziennikarki ( do tej pory nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi na przesyłane wystąpienia), by także wpłynęli na postępowanie swojej podwładnej, by zaprzestała dyskryminacyjnych względem Romów praktyk.

Roman Kwiatkowski Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)