1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie SRwP w sprawie zawiadomienia do Prokuratury przeciwko zespołowi Bracia Figo Fagot

 

 

 

 

 

Oświęcim, dnia 18 listopada 2015 r.

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie skierowania kolejnego zawiadomienia do Prokuratury przeciwko zespołowi  Bracia Figo Fagot

 

              Niniejszym oświadczamy, że w dniu 9 listopada  2015 r. skierowaliśmy kolejne zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego przez członków zespołu muzycznego Bracia Figo Fagot.

Wymieniony zespół  w dniu 9 października 2015 r. w trakcie koncertu w studenckim Klubie Kwadrat w Krakowie wykonał m.in. dwie piosenki „Małgoś” oraz „Bożenka” . Piosenki te zawierają treści wypełniające znamiona przestępstwa określonego w art. 256 kodeksu karnego nawołując do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych, w szczególności w stosunku do środowiska romskiego. Zespół np. śpiewa:  „A nie mówiłem, moja kochana, wyskrob proszę, tego Cygana”, „każdy cygan to złodziej”, „nic tak nie boli, jak zdrada z cyganem”, „Jednak byłem głupi, bo gdy nie patrzyłem, zapierdolił mi portfel .. Cygan to złodziej i tak już zostanie. Pan Jezus w Biblii ma to napisane”.  Należy dodać, ze zespół śpiewa te piosenki niby żartem, ale zdarzały się przypadki  kiedy po odśpiewaniu wymienionych piosenek słuchacze krzyczeli  „Je.ać Cygana”.

Wyrażamy oburzenie faktem, iż organizatorzy koncertu pomimo, że znali repertuar zespołu Bracia Figo Fagot nie zażądali od wykonawców rezygnacji z wykonania kontrowersyjnych piosenek. Świadczy o tym wpis jaki zamieścili na stronie:  http://www.koncertomania.pl/koncert/409207/bilety-bracia-figo-fagot-night-mistress,:  „Teksty niektórych piosenek odbierane są jako nawołujące do nienawiści i znieważające Romów. Stowarzyszenie Romów w Polsce złożyło w maju 2013 r. w poznańskiej prokuraturze zawiadomienie, w którym zarzucono zespołowi nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych.”.

Zastanawiamy się jakimi wartościami kierują się organizatorzy koncertu zapraszając zespół muzyczny naruszający prawo i normy etyczne. Dlaczego  nie przeszkadza im obrażanie przez muzyków innych obywateli polskich?  Czy chodzi o tanią popularność klubu, w wymienionym przypadku studenckiego,  czy też także o cele merkantylne?

W związku z taką postawą organizatorów koncertu pozostało nam tylko skierowanie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa  przez zespół muzyczny. 

Dotychczasowe doświadczenia w tej mierze nie są jednakże optymistyczne, gdyż znakomita  większość zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym jest załatwiana odmownie (umorzenie postępowania lub odmowa wszczęcia postępowania).

Wydaje się, że jest jeszcze czas by powstrzymać falę nienawiści. Jeśli się tego nie uczyni za kilka lat może być już za późno.

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego

 

 

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)