1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie SRWP w sprawie odmowy wszczęcia dochodzenia
Oświadczenie
 z dnia 13 stycznia 2016 r.
 Stowarzyszenia Romów w Polsce
w sprawie odmowy wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie dochodzenia  z zawiadomienia Stowarzyszenia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego przez właściciela internetowego portalu „Nonsensopedia , polska encyklopedia humoru” hasło „Romowie”.
W dniu 26 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie  skierowało do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego przez właściciela internetowego portalu „Nonsensopedia, polska encyklopedia humoru” hasło „Romowie”, który za cel postawił sobie rasistowskie wyśmiewanie, zohydzanie i w efekcie znieważanie obywateli polskich narodowości romskiej z powodu przynależności etnicznej. Zawiadomienie skierowane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie ostatecznie zostało rozpatrzone przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie, która w dniu  28 maja 2015 r.  odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie „wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego”.
Zauważamy, że gdyby podobna sprawa miała miejsce w jednym z krajów Europy Zachodniej np. Niemczech sprawa na pewno nie zakończyłaby się na etapie odmowy wszczęcia dochodzenia, lecz przynajmniej po jej merytorycznym zbadaniu w wyniku dochodzenia (śledztwa). Przedmiotowa negatywna decyzja jest jedną z wielu jakie otrzymaliśmy w ostatnich latach. W Polsce  obywateli polskich romskiego można w dowolny sposób obrażać  używając rasistowskich sformułowań i epitetów, gdyż poprzeczka karalności w postaci np. art. 256, czy 257 kk  jest bardzo wysoko postawiona, zaś organy Prokuratury takimi decyzjami ( jak wyżej przedstawiona)  podtrzymują ten wysoki poziom.     
Ponieważ Stowarzyszenie nie otrzymało wyżej wymienionego postanowienia, więc  nie zna jego uzasadnienia i powodów odmówienia podjęcia dochodzenia. Nadto z zawiadomienia wynika, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane przez Prokuraturę ponad osiem miesięcy temu, co jest dla zawiadamiającego niezrozumiałe, gdyż było jedyną stroną w sprawie i winno być o decyzji Prokuratury niezwłocznie powiadomione.
W przedstawionej sytuacji  nie zgadzając się ze stanowiskiem Prokuratury Rejonowej  Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie oraz uważając,  że granica prawa do wolności wypowiedzi  w Internecie jaką stanowi  ochrona mniejszości narodowych i etnicznych (art. 2, 32 i  35 Konstytucji) została przekroczona,   w dniu 12 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Prokuratora Generalnego RP z informacją  o sprawie oraz prośbą o podjęcie działań w ramach przysługujących mu  uprawnieniom nadzorczym.
Poniżej publikujemy to wystąpienie. O dalszym ciągu sprawy powiadomimy po otrzymaniu odpowiedzi od wymienionego organu państwa.
Prezes Zarządu Głównego
Roman Kwiatkowski
 
  
 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)