1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Odszedł prof. Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, że w piątek zmarł nasz wielki przyjaciel i orędownik - prof. Władysław Bartoszewski.  Warto przypomnieć w tym miejscu sylwetkę tego niezwykłego człowieka.

 

Władysław Bartoszewski - (ur 19.02.1922 w Warszawie) pisarz, historyk, dyplomata, były minister spraw zagranicznych III Rzeczpospolitej. We wrześniu 1939 uczestniczył w cywilnej obronie Warszawy. Wiosną i latem 1940 roku pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu. Od 19 września 1940 do 8 kwietnia 1941 osadzony był, jako jedna z ofiar akcji hitlerowskich przeciw inteligencji polskiej, w obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenau. (więzień nr 4427). Po zwolnieniu z obozu - w wyniku starań Międzynarodowego Czerwonego Krzyża - studiował na tajnym uniwersytecie warszawskim i działał od lata 1942 w konspiracyjnej organizacji katolickiej Front Odrodzenia Polski, pracując następnie w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej oraz Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj.

Brał udział w 1942 w utworzeniu w Warszawie tajnego Komitetu Pomocy Żydom, a następnie Rady Pomocy Żydom kryptonim „Żegota"( za działalność w niej został wyróżniony tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata" przyznawany przez instytut Yad Cashem w Jerozolimie, a w 1991 został obywatelem honorowym państwa Izrael).

Uczestniczył w powstaniu warszawskim, odznaczony krzyżem walecznych i srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. Porucznik Armii Krajowej. Po powstaniu pełnił dalszą służbę w Komendzie Głównej  Armii Krajowej, a w 1945 w Delegaturze Sił Zbrojnych na kraj w Warszawie. Po wojnie dwukrotnie aresztowany (listopad 1946 - kwiecień 1948 i grudzień 1949 - sierpień 1954).

Członek Związku Literatów Polskich (do sierpnia 1983), od 1972 sekretarz generalny PEN- Clubu. W roku akademickim 1977/78 jeden z założycieli i sygnatariuszy deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych oraz wykładowca „Uniwersytetu latającego". Współzałożyciel - XII 1980 - Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W latach 1962 - 1982  współpracownik Radia Wolna Europa w Polsce.

Internowany 13 grudnia 1981 przebywał do kwietnia 1982 w ośrodku odosobnienia w Jaworzu na Pomorzu Zachodnim. Bibliografia jego prac obejmuje 40 książek i 1200 artykułów naukowych. Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniony w kraju i za granicą. Kawaler Orderu Orła Białego , doktor honoris causa uniwersytetów w Londynie, Baltimore, Marburgu, Wrocławiu i Warszawie. Laureat w 2008 Europejskiej Nagrody Praw Obywatelskich. Członek honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jednak to nie liczne  tytuły  i oszałamiający dorobek naukowy i polityczny decydowały o wielkości profesora Bartoszewskiego. Był jednych z ostatnich, autentycznych gigantów ostatniego stulecia, prawdziwym autorytetem moralnym. Zawsze stawał po stronie słabszych, pokrzywdzonych, cierpiących. Cała  jego misja publiczna skoncentrowana była na pomocy i solidarności wobec wykluczonych.

W osobie profesora Bartoszewskiego, my Romowie, posiadaliśmy wielkiego przyjaciela, który zawsze wspomagał nas słowem i czynem, często będąc naszą ostatnią ostoją. Zawsze wypowiadał się stanowoczo i dobitnie przeciwko wszelkim próbom dyskryminacji i przemocy wobec naszej społeczności. Wspierał wszelkie nasze inicjatywy edukacyjne, kulturalne i społeczne.

Zawsze służył  pomocą, radą, swoim wybitnym intelektem.

Wniósł także ogromny wkład w proces upamiętniania romskiego holocaustu. Jako więzień KL Auschwitz, świadek historii, zawsze podkreślał w trakcie pełnienia najwyższych stanowisk państwowych, zarówno na arenie krajowej jak międzynarodowej, że Romowie w okresie II  wojny  światowej  podlęgali takiej samej eksterminacji jak Żydzi.

Na każdym kroku i przy każdej sposobności walczył o uznanie romskiego holocaustu. Zawsze będziemy pamiętać twoje zaangażowanie na rzecz uznania i zrównania praw ofiar holokaustu i nazistowskich prześladowań oraz zbrodni na romskiej.

Nieoceniona była jego rola w inspirowaniu tworzenia w Polsce miejsc upamiętniających ofiary nazistowskich zbrodni przeciwko ludności romskiej.

Nigdy nie zapomnimy o zaangażowaniu, pomocy i wsparciu naszej inicjatywy powstania stałej wystawy dokumentującej zagładę romską w bloku XIII na terenie KL Auschwitz- Birkenau w 2001 oraz rozwinięciem tej wystawy pt: „Zagłada Romów europejskich oraz rasizm w współczesnej Europie" w 2006 roku w warszawskiej „Zachęcie" .

Prof. Bartoszewski zawsze pamiętał o upamiętnieniu dnia 2 sierpnia likwidacji obozu romskiego w KL Auschwitz.  W corocznie organizowanych przez nas obchodach brał czynny udział, wspierał nas, solidaryzował się z rodzinnymi zamordowanych, zawsze był wtedy obecny, by dzielić z nami żałobę, jeśli nie fizycznie, to zawsze duchem i sercem.

Wskazywał także przy wielu okazjach, że przez dziesięciolecia narodowosocjalistyczne ludobójstwo popełnione na Romach było wypierane z historycznej pamięci Europy.

W uznaniu roli i zasług jakie poniósł na rzecz społeczności romskej w Polsce i Europie, prof. Bartoszewski został w 2008 r. pierwszym, historycznym laureatem  Europejskiej Nagrody Praw Obywatelskich Sinti i Romów.

W uzasadnieniu Członkowie kapituły nagrody uznali, że prof. Bartoszewski od wielu lat w swoich wystąpieniach i publikacjach przypominał o romskich ofiarach Holocaustu, a jako osoba niezwykle wpływowa zawsze wspierał romską mniejszość w Europie.

Będzie nam brakowało twojej niespożytej energii, entuzjazmu, poczucia humoru, wrażliwości. Na zawsze zostaniesz w naszych umysłach i sercach.

Odpoczywaj w pokoju, przyjacielu.

 

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Romów w Polsce

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)