1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Digitalizacja archiwum Romskiego Instytutu Historycznego

Celem projektu była digitalizacja zasobów archiwalnych zgromadzonych w Romskim Instytucie Historycznym, działającym przy Stowarzyszanie Romów w Polsce oraz utworzenie elektronicznego inwentarza, umożliwiającego szybkie przeglądanie zawartości zasobów Archiwum.

W 2007 roku Stowarzyszenie Romów w Polsce uzyskało dotację z Ministerstwa Kiultury i Dziedzictwa Narodowego  na rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na utworzeniu elektronicznego archiwum.

Formułując zalecenia do wykonania niniejszego zadania kierowano się następującymi przesłankami:
-wartość historyczna materiałów archiwalnych, ich przydatność do pracy badawczej oraz wartość dowodowa materiałów;
-unikalny charakter archiwaliów;
-czas realizacji zadania oraz możliwości wykonawcze, wynikające z wielkości środków finansowych (ilość zaangażowanych osób oraz zaplecze techniczne);

Kierując się powyższymi przesłankami zdecydowano, iż w pierwszej kolejności zdigitalizowane powinny zostać materiały przechowywane w Dziale III Archiwum- tj Ofiary Holokaustu. Zadanie to zostało zrealizowane w 2007 roku, co pozwoliło na utworzenie podstaw elektronicznego archiwum Romskiego Instytutu Historycznego.

W roku 2009 wykonano prace polegające na digitalizacji kolejnych działów archiwum. W pierwszej kolejności przeniesione na nośniki cyfrowe zostały materiały  z działu XIII- materiały prasowe- głównie ze względu na nietrwałość materiałów prasowych wytworzonych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

Następnie zdigitalizowano Dział XII- Varia- głównie ze względu na walory dokumentacyjne dużego zbioru fotografii oraz unikalny charakter niektórych dokumentów- m. in. oryginalnej ksiązki taborowej z połowy XX wieku.

Archiwum Romskiego Instytutu Historycznego mieści się w siedzibie głównej Stowarzyszenia Romów w Polsce w Oświęcimiu. Jego zasoby są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Ze zbiorów Archiwum korzystają studenci, uczniowie, dziennikarze, naukowcy. RIH blisko współpracuje z uczelniami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami publicznymi w zakresie udostępniania informacji dotyczących historii Romów. Posiadanie zasobów w wersji cyfrowej umożliwia udostępnianie i przesyłanie dokumentów na odległość, co znacznie zwiększa zasięg działania Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz Romskiego Instytutu Historycznego. Przeprowadzenie digitalizacji umożliwiło korzystanie ze zgromadzonych zbiorów bez obaw o ich uszkodzenie, poprawiło jakość usług świadczonych przez Romski Instytut Historyczny, usprawni ło jakość działania Archiwum, umożliwi szybki dostęp do wybranych materiałów.

Projekt zrealizowano dzieki środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Digitalizacja dokumentów bibliotecznych, archiwaliów i muzealiów.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)