1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
 10. E-Lekcje
 

Oświadczenie z dnia 22 maja 2015 r.

straż
W dniu 28 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce wystąpiło do Burmistrza Żywca ze skargą na działalność Straży Miejskiej w Żywcu. W szczególności zwróciliśmy uwagę Burmistrza na nielegalność zbierania danych przez podległą mu służbę, jaką jest Straż Miejska, dotyczących wykroczeń popełnionych przez osoby narodowości romskiej oraz przekazywania  tych danych osobom trzecim (autorom rocznika „Studia Romologica”). Równocześnie poinformowaliśmy Burmistrza, że Komenda Powiatowa  Policji w Żywcu od 2004 r. nie prowadzi statystyki w rozbiciu na narodowość sprawcy tłumacząc zaniechanie działalności w tym zakresie przepisami zakazującymi zbierania danych tzw. wrażliwych o obywatelach. Kończąc wystąpienie poprosiliśmy Burmistrza o zbadanie sprawy i zaniechanie zbierania wskazanych danych.
Kopie wystąpienia  skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (vide: Raport Mobilnego Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji za kwiecień 2015 r.  na stronie Stowarzyszenia).
Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że już w dniu 14 maja 2015 r. z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich  wyszło pismo do Burmistrza  Żywca, w którym Rzecznik podzielając nasze zaniepokojenie dotyczące zbierania informacji o narodowości sprawców lub osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia stwierdził, że nikt nie może być obowiązany, inaczej niż na podstawie ustaw, do ujawnienia informacji o swojej przynależności do mniejszości narodowej.
W końcowej części wystąpienia Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie zasygnalizowanej sprawy, w tym o wskazanie, jaki był cel gromadzenia przez Straż Miejską takich informacji oraz w jakiej formie i na jakiej podstawie prawnej funkcjonariusze Straży pozyskiwali od sprawców wykroczeń dane na temat ich pochodzenia etnicznego.
Niezależnie od powyższego należy dodać, że także inna jednostka podległa Burmistrzowi Żywca tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zbierała dane o narodowości osób uzyskujących pomoc społeczną (także wystąpiono do Kierownika MOPS w Żywcu). Oznacza to, że Burmistrz Żywca winien niezwłocznie zdyscyplinować podległe mu służby w zakresie obowiązku zapoznania się z obowiązującymi przepisani prawa oraz ich przestrzegania.
O dalszym ciągu sprawy powiadomimy po otrzymaniu odpowiedzi od Burmistrza Żywca.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)