1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

 Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie wyników tegorocznych wyborów samorządowych na Słowacji

Oświadczenie

z dnia 7 listopada 2022 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie wyników tegorocznych wyborów samorządowych na Słowacji

 W dniu 29 października 2022 r. odbyły się na Słowacji wybory samorządowe i regionalne. Jak podaje Instytut Mateja Bela (IMB) Słowacja ma po wyborach rekordową liczbę romskich wójtów gmin.

Według badaczy IMB, wyborcy obdarzyli w tych wyborach zaufaniem aż 52 romskich wójtów, nadto wybrali około 1000 radnych. Potwierdza to trend zwiększania liczby przedstawicieli tej mniejszości narodowej w samorządzie terytorialnym, gdyż w 2014 roku IMB odnotował 38 wybranych wójtów, zaś w 2018 r. już 44. 
Najwięcej romskich wójtów będzie w regionie Bańskiej Bystrzycy (19), a następnie w regionie Preszowa (15) i Koszyc (14). Wśród powiatów pierwsze miejsce zajmuje Rimavská Sobota (12). Wśród partii o największej liczbie wybranych romskich burmistrzów znajdziemy Partię Koalicji Romskiej (12), Voice-SD (10), Sojusz Węgierski (6) i Partię Zasad (5). W tym ostatnim przypadku chodzi o partię, która w przeszłości nosiła nazwę Partia Związku Romów Słowacji. Wyborcy wybrali tylko trzech niezależnych romskich kandydatów, co jest znaczącą zmianą w porównaniu z rokiem 2018, kiedy liczba niezależnych romskich wójtów wzrosła do 9.
W dalszej części raportu IBM podaje: "Monitorowanie sukcesów romskich kandydatów do władz lokalnych jest ważne dla zapewnienia znaczącego udziału społeczności romskiej w procesach politycznych na poziomie lokalnym. Narodowość nie równa się fachowości, ale trudno sobie wyobrazić sprawiedliwość społeczną bez reprezentacji mniejszości w samorządach. Według badań Atlasu Społeczności Romskich 2019 wiemy, że na Słowacji jest aż 171 gmin, w których Romowie stanowią zdecydowaną większość mieszkańców i kolejne 134 gminy, w których stanowią co najmniej jedną trzecią populacji. W porównaniu z tymi liczbami, liczba 52 wybranych burmistrzów jest wciąż dość niska. Możemy jednak pozytywnie ocenić rosnący od 2018 roku trend.”
Kończąc opracowanie IMB stwierdził, że w przypadku romskich wójtów nastąpiła duża rotacja, gdyż tylko 56% obecnie wybranych romskich wójtów było wcześniej wójtami w swojej gminie, reszta to osoby nowe. Wybory komunalne w 2022 r., w porównaniu z innymi rodzajami wyborów – wojewódzkich (w słowackich krajach) lub parlamentarnych, kolejny raz udowodniły, że kandydaci romscy są w stanie odnieść sukces na płaszczyźnie lokalnej. Jednym z istotnych czynników jest wyższe zainteresowanie romskich wyborców wyborami lokalnymi na poziomie gminy. Jeśli romscy liderzy będą chcieli odnieść sukces w przyszłości także na wyższych szczeblach władzy będą musieli przekonać szerszy krąg wyborców swoją profesjonalną i odpowiedzialną pracą na poziomie lokalnej gminy (miasta).

Stowarzyszenie Romów w Polsce gratuluje słowackim braciom uzyskania tak dobrego wyborczego wyniku. Jednocześnie Stowarzyszenie zazdrości im tych sukcesów. Romowie na Słowacji jako pełnoprawni obywatele wzięli sprawy w swoje ręce, zaś demokratyczne państwo zapewniło im możliwości wygrywania wyborów. I co istotne, tam gdzie rządzą romscy wójtowie zniknęła większość problemów, z którymi wcześniej nie romscy rządzący sobie nie radzili. 

 

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu 

  

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)